Ne tik salone, bet ir scenoje

Salono “Karališko tigro” savininką Mečislovą Subelį galima sutikti ne tik salone, bet ir scenoje.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.